Friday, June 06, 2014

letter from a school in crisis

Kære elever og forældre i 7c.

Maj-Britt måtte i dag forlade 7c, da hun ikke kunne få ro til at gennemføre den planlagte undervisning.
Jeg har været i klassen og talt med eleverne, som alle havde forstået, at de var gået over grænsen.

I enhver klasse er der forskellige roller - som på et fodboldhold, hvor der både er angribere, midtbanespillere og forsvarer. Jeg har opfordret eleverne til at spille med.
Altså hjæpe hinanden med at få ro, sige fra overfor hinanden, hvis der er nogle, der har svært ved at finde grænsen for hvilket sprog, der bliver brugt til såvel de voksne, som til andre elever.
Sige fra overfor hinanden, hvis det er for svært for nogle at sidde stille og derved forstyrrer andre. Det er lærernes ansvar, men det er nødvendligt, at alle spiller med for at det lykkes, og vi får skabe de bedste læringsrum.

Hvad skete der i dag?
Jeg gav eleverne følgende billede:
En stor beholder, hvor mange vandhaner drypper ned i beholderen. Nogle drypper voldsomt, andre knap så voldsomt, mens endnu andre er helt tætte.
På et tidspunkt løber beholderen over.
De haner, hvorfra det løber stærkest bliver lukket straks. Andre får så lige drejet en halv omgang om sig selv, så de lukker.

Jeg har talt og indgået aftaler med to stærkt dryppende haner.  
Jeg har som sagt talt med hele klassen, så alle er bekendte med hvor vigtigt, det er at tjekke egen hane.
Beholdere løber nogen gange lettere over end andre gange. Det har jeg også talt med eleverne om, og de har vist god forståelse for hele situationen og mange har været en del berørte.

Denne episoide er enkeltstående og ikke acceptabel, men nogen gange skal der episoder som disse til, for at alle kan få forståelsn af, hvd vi hver især selv kan bidrage med. 
Jeg tror, den kan være med til at styrke sammenholdet i klassen og skabe et endnu bedre læringsrum.

No comments: